Versvasárnap #7

eper a padkán

Odanemillő kedélyesszín-hozó kedélyes színhozó Háló Gyula komitragédia tragikus hirtelenséggelez a vers ismielőtt még