Fly velem avagy meg akarsz tanulni repülni?

A fylady koncepció lényege, hogy nincs többé minden szombaton mostaztánegynapalattkitakarítomazegészházatdejóleszvégre, sőt a program a hétvégét teljesen a családra, kikapcsolódásra "szánja".  Photo by Lisa Fotios on Pexels.com Flylady két "embertípust" különböztet meg, a született rendezetteket (BO - born organised) és a szétszórt háztartás-vezetőket (SHE - sidetracked home executive). A naponta küldött bátorító-magyarázó-elmélkedő emaileken keresztül kirajzolódik ez … Bővebben: Fly velem avagy meg akarsz tanulni repülni?